Cadrul geografic

Comuna Ungureni, una din cele mai mari comune din judeţul Botoşani, este situată în partea central-vestică a depresiunii Prutului Mijlociu, în albia majoră a râului Jijia. În raport cu teritoriul judeţului Botoşani, comuna este poziţionată în zona sa centrală, la o distanţă rutieră de cca. 25 km de municipiul reşedinţă de judeţ Botoşani, respectiv 35 km faţă de municipiul Dorohoi şi 13 km de oraşul Săveni.
Aşezată la întretăierea căii ferate Iaşi-Dorohoi cu drumul naţional 29 Botoşani-Săveni, este un important nod comercial al judeţului. Suprafaţa actuală a comunei este de 13.675 hectare. 
Comuna Ungureni este situată la intersecţia longitudinii de 260498E cu latitudinea de 47053 N., în Câmpia Moldovei, pe valea pârâului Ibăneasa, afluent de pe stânga Jijiei.
 
Analizând poziţia în teritoriu a comunei se constată că, comuna se în zona de influenţă a municipiului Botoşani, oraşului Săveni şi mai puţin a oraşului Dorohoi. Această zonă se caracterizează prin următoarele elemente:
• localizare: regiunea Podişul Central Moldovenesc, subregiunea Cîmpia Jijiei şi a Başeului.
• potenţial fizico-geografic: zonă de luncă şi terasă, cu soluri cu potenţial mediu spre ridicat, suprafeţe extinse de păşuni.
• potenţial demografic: populaţia în scădere, dar cu potenţial demografic bun,cu însemnate resurse de muncă.
• potenţial economic: agricultură subzistenţială, resurse insuficient valorificate.
• accesibilitate: bună, cu infrastructură satisfăcătoare.
• posibilităţi de dezvoltare: specializarea agriculturii, dezvoltarea micii industrii, a serviciilor de bază şi a infrastructurii.
 
Teritoriul administrativ al comunei Ungureni se învecinează cu numai puţin de nouă alte unităţi administrativ-teritoriale, şi anume:
• la nord-vest comuna Vorniceni
• la nord şi nord-est comuna Ştiubieni şi oraşul Săveni,
• la est comunele Vlăsineşti şi Dângeni,
• la sud-est comuna Gorbăneşti,
• la sud comuna Unţeni,
• la est comunele Nicşeni şi Corlăteni.

Sistemul de localităţi al comunei cuprinde 12 sate: Ungureni (reşedinţa de comună, format prin unirea intravilanelor localităţilor Ungureni, Epureni şi Sapoveni), Plopenii Mari, Plopenii Mici, Mihai Viteazu, Borzeşti, Mîndreşti, Călugărenii Vechi, Călugărenii Noi, Durneşti şi Vicoleni.
Centrul politico-administrativ al comunei este satul Ungureni.
Comuna se află în zona de influenţă a municipiului Dorohoi.

Vetrele de sat sunt dezvoltate de-a lungul principalelor căi de comunicaţie rutieră, cele două drumuri importante pe care s-au dezvoltat şi încă se vor mai dezvolta sunt: drumul national DN 29 Suceava - Botoşani - Săveni - DN 24C şi DJ 296B Ungureni - DJ296.
Drumul naţional DN 29, Suceava - DN 24C traverseaza comuna pe o lungime de 15,85 km, strabatand următoarele localităţi: Ungureni, Plopenii Mari. Drumul national asigura circulatia auto si pietonala in cadrul localitatilor traversate.
Drumul judeţean DJ 296 B strabate următoarele localităţi: Plopenii Mari, Plopenii Mici, Borzeşti, Mândreşti, Călugărenii Vechi, Călugărenii Noi si asigura circulatia auto si pietonala in cadrul localitatilor traversate.
Legătura comunei Ungureni cu municipiul Botoşani aflat la 24 km si cu orasul Saveni aflat la o distanta de 13 km se face prin drumul national DN 29, iar cu oraşul Dorohoi se realizează prin DJ 296 B Ungureni - DJ 296 - Corlăteni - Dorohoi şi prin calea ferată Iaşi- Dorohoi.

Relaţiile în teritoriu ale comunei Ungureni sunt cu:
• cealalte comune: între comuna Ungureni şi celelalte comune există un sistem de relaţii, care are ca scop coordonarea, deservirea şi cooperarea în comun a unităţilor agricole şi industriale; în comună, localitatea Ungureni are rol de coordonare administrativă şi socio-culturală.
• Municipiul Dorohoi: relaţiile sunt constituite, în principal, din deplasările pentru muncă, deplasările pentru învăţământ, aprovizionarea cu produse comerciale de larg consum, sau pentru comercializarea de produse agroalimentare.
• municipiul Botoşani: relaţiile sunt constituite în principal din deplasările pentru învăţământ preuniversitar şi universitar, muncă, servicii specializate din domeniul sănătăţii, parţial pentru aprovizionarea cu produse comerciale de larg consum, sau pentru comercializarea de produse agroalimentare.
Între satele comunei s-a stabilit un sistem complex de relaţii de complementaritate, care include relaţii demografice, relaţii economice, social - culturale şi relaţii administrative.