Cultură şi învăţământ

Învăţământ. Învăţământul de pe teritoriul comunei Ungureni este unul vechi şi cu tradiţie, printre primele unităţi de învăţământ ce funcţionează este şcoala cu clasele I - IV Mihai Viteazu a funcţionat din 1920, mai întâi în case, apoi în spaţiu propriu. Localizarea este la 4 km faţă de centrul comunei.
  • Şcoala Durneşti situată la 2 km de centrul comunei, funcţionează din 1953, modernizată în1975.
  • Şcoala Plopenii Mari funcţionează din 1928, aflându-se la 25 km de Botoşani. Actuala clădire este împărţită în două corpuri, după cum urmează: Corpul A construit în 1974, Corpul B contruit în 1965. Clădirea a fost modernizată în anul 1997.
  • Şcoala cu clasele I - VIII Ungureni nr. 1, funcţionează din 1910 şi a fost modernizată în anul 1969.
  • Şcoala cu clasele I - VIII Ungureni nr. 3, unitatea de învăţământ este in funcţiune din anul 1950, fiind modernizată în anul 1965.
  • Şcoala cu clasele I - IV Vicoleni a fost înfiinţată în 1957, modernizată în 1977. Unitatea de învăţământ este situată la o distanţă de 3 km faţă de centrul comunei.
  • Şcoala Ungureni cu clase I - VIII. Aceasta funcţionează din 1950, este modernizată din 1965.
Pe teritoriul comunei Ungureni există un număr de patru unităţi preşcolare. Aceste unităţi sunt următoarele:
♦ Plopenii Mari - funcţionează în clădirea primăriei - fostă a şcolii;
♦ Borzeşti - funcţionează în cadrul căminului cultural;
♦ Sapoveni (Ungureni nr. 4);
♦ Durneşti - ce funcţionează în clădirea nouă.
 
Cultură. pe raza comunei funcţionează 5 cămine culturale (Ungureni - 200 locuri, Epureni - 100 locuri, Borzeşti - 100 locuri, Călugărenii Vechi - 200 locuri şi Mihai Viteazu) aşezăminte care necesită reparaţii capitale. De asemenea pe raza comunei există o bibliotecă comunală cu un număr de 32800 volume dintre care cca. 85% sunt de actualitate, dar şi Centru de documentare şi informare.
Biserici - Cultul ortodox:
♦ Parohia „Sfinţii Voievozi" Ungureni - preot paroh Drochioi Ilie
♦ Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie" Vicoleni - preot paroh Baltag Valentin
♦ Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" Borzeşti - preot paroh Axinte Mihai
♦ Parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" Mihai Viteazu - preot paroh Vizitiu Dragoş
♦ Parohia „Pogorârea Sfântului Duh" Călugăreni - preot paroh
♦ Parohia „Pogorârea Sfântului Duh" Mândreşti - preot paroh
♦ Parohia „Adormirea Maicii Domnului" Epureni - preot paroh Paşcovici Gavril
♦ Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva" Plopenii Mici- preot paroh Puşcaşu Florentin
♦ Parohia „Naşterea Maicii Domnului" Plopenii Mari - preot paroh Zaharia Cristian
♦ Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" Durneşti - preot paroh Zaharia Cristian
 
Evenimente locale:
♦ Ultima duminică din luna iulie - ziua satului Mihai Viteazu
♦ 15 august - Festivalul judeţean „Cânt şi joc pe Valea Jijiei"
♦ 29 decembrie - „Festivalul de datini şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou"