Relații în teritoriu

Încadrarea în teritoriu

Comuna Ungureni este situată în partea centrală a judetului Botoşani, la o distanţă rutieră de cca. 24 km de municipiul reşedinţă de judeţ Botoşani, respectiv 35 km faţă de municipiul Dorohoi şi 13 km de oraşul Săveni, învecinându-se cu comunele:

• la nord-vest comuna Vorniceni
• la nord şi nord-est comuna Ştiubieni şi oraşul Săveni,
• la est comunele Vlăsineşti şi Dângeni,
• la sud-est comuna Gorbăneşti,
• la sud comuna Unţeni,
• la est comunele Nicşeni şi Corlăteni.

Sistemul de localităţi al comunei cuprinde satele: Ungureni (reşedinţa de comună, format prin unirea intravilanelor localităţilor Ungureni, Sapoveni şi Plopenii Mari, Plopenii Mici, Mihai Viteazu, Epureni, Borzeşti, Mîndreşti, Călugărenii Vechi, Călugărenii Noi, Durneşti şi Vicoleni.
Centrul politico-administrativ al comunei este satul Ungureni.
Comuna se află în zona de influenţă a municipiului Dorohoi.
Vetrele de sat sunt dezvoltate de-a lungul principalelor căi de comunicaţie rutieră, cele două drumuri importante pe care s-au dezvoltat şi încă se vor mai dezvolta sunt: drumul national DN 29 Suceava - Botoşani - Săveni - DN 24C şi DJ 296B Ungureni - DJ296.
Drumul naţional DN 29, Suceava - DN 24C traverseaza comuna pe o lungime de 15,85 km, strabatand următoarele localităţi: Ungureni, Plopenii Mari. Drumul national asigura circulatia auto si pietonala in cadrul localitatilor traversate.
Drumul judeţean DJ 296 B strabate următoarele localităţi: Plopenii Mari, Plopenii Mici, Borzeşti, Mândreşti, Călugărenii Vechi, Călugărenii Noi si asigura circulatia auto si pietonala in cadrul localitatilor traversate.
Legătura comunei Ungureni cu municipiul Botoşani aflat la 24 km si cu orasul Saveni aflat la o distanta de 13 km se face prin drumul national DN 29, iar cu oraşul Dorohoi se realizează prin DJ 296 B Ungureni - DJ 296 - Corlăteni - Dorohoi şi prin calea ferată Iaşi- Dorohoi.

 

 

Relaţiile în teritoriu ale comunei Ungureni sunt cu:

• cealalte comune: între comuna Ungureni şi celelalte comune există un sistem de relaţii, care are ca scop coordonarea, deservirea şi cooperarea în comun a unităţilor agricole şi industriale; în comună, localitatea Ungureni are rol de coordonare administrativă şi socio-culturală.
• Municipiul Dorohoi: relaţiile sunt constituite, în principal, din deplasările pentru muncă, deplasările pentru învăţământ, aprovizionarea cu produse comerciale de larg consum, sau pentru comercializarea de produse agroalimentare.
• municipiul Botoşani: relaţiile sunt constituite în principal din deplasările pentru învăţământ preuniversitar şi universitar, muncă, servicii specializate din domeniul sănătăţii, parţial pentru aprovizionarea cu produse comerciale de larg consum, sau pentru comercializarea de produse agroalimentare.
Între satele comunei s-a stabilit un sistem complex de relaţii de complementaritate, care include relaţii demografice, relaţii economice, social - culturale şi relaţii administrative.
Toate aceste relaţii sunt facilitate de un transport în comun organizat printr-o reţea de maxi - taxi şi microbuze aparţinând unor firme de transport călători private.

Reţeaua de căi ferate asigură transportul unui însemnat număr de locuitori ai comunei spre principalele oraşe, unii dintre aceştia deplasându-se zilnic spre locurile de muncă.

 

Relaţiile economice

Relaţiile economice ale comunei Ungureni cu zona înconjurătoare, şi în special cu municipiul Dorohoi în a cărui zonă de influenţă se află, constituie suportul material al dezvoltării mediului rural. Astfel, prin asigurarea cu materii prime pentru unele ramuri industriale din oraş, cu produse agroalimentare pentru piaţa urbană, se obţin cea mai mare parte a veniturilor necesare dezvoltării comunei şi traiului zilnic al populaţiei şi, în acelaşi timp, oraşul acoperă cu produse industriale necesarul spaţiului rural.
În conturarea zonei de influenţă, relaţiile economice au devenit fundamentale, realizând legătura materială dintre spaţiul rural şi cel urban. Ele se caracterizează printr-o mare complexitate şi printr-o stabilitate ce depăşeşte celelalte tipuri de relaţii. Această stabilitate rezultă din relaţiile de complementaritate care există între potenţialul economic al oraşului şi cel al zonei înconjurătoare.
După nivelul de dezvoltare, satul Ungureni este centru social-administrativ, este centru principal de producţie agricolă, fiind mai dezvoltat şi din punct de vedere al echipării edilitare.

 

Relaţii demografice

Dinamica relaţiilor demografice dintre oraş şi zona rurală adiacentă în care este inclusă comuna Ungureni evidenţiază în final un avantaj categoric pentru mediul urban. Astfel, raportul dintre populaţia născută în oraş şi cea provenită din alte localităţi relevă aportul important al sporului migratoriu în creşterea populaţiei urbane.

În perioada anterioară anului 1989, eliberarea unui mare volum de forţă de muncă din ramurile agricole a determinat intense mişcări de populaţie din zonele rurale spre oraş, pe de o parte, dar şi migrări spre zonele deficitare ale ţării, pe de altă parte. În prezent asistăm la schimbarea sensului de flux migrator prin revenirile în zonele de origine şi angrenarea populaţiei în activităţi agricole cu eficienţă scăzută.
Inexistenţa locurilor de muncă în domeniul industrial şi lipsa capitalului pentru dezvoltarea unei agriculturi competitive, lipsa posibilităţilor de calificare, cât şi nivelul relativ modest al dotărilor comunei au determinat o mare parte din tineretul rural să emigreze spre oraşe ( Dorohoi, Săveni, Botoşani) sau în ţări din vestul Europei în căutarea unui loc de muncă bine remunerat.