Investiţii în derulare

"Modernizare drum comunal 17 Ungureni - Epureni - Iacobeni - Strahotin - Hulub, în comunele Ungureni şi Dângeni, judeţul Botoşani" - asfaltare pe o lungime totală de 15,4 km. În prezent este realizată asfaltarea pe aproximativ 5,1 km, urmând a se definitiva în perioada 2013 - 2017, respectiv realizarea marcajelor rutiere, reamenajarea drumurilor laterale, etc.

 

 

♦ "Reabilitare, dezvoltare şi modernizare Cămin Cultural Ungureni" - lucrări de reabilitare, modernizare şi dotare a Caminului Cultural Eugen Neculau.  

 

 

Şcoala cu cl. I - VIII Ungureni nr. 2 - lucrare sistată momentan din lipsa fondurilor.