Oportunităţi de investiţii

♦ Capacitatea de atragere turistică prin ecoturism şi valori culturale (2 muzee în curs de amenajare, Clubul „Femina" recunoscut la nivel de judeţ şi naţional).

♦ Acces la reţeaua de telefonie fixă (Romtelecom) şi mobilă (Orange şi Cosmote);

♦ Planul de urbanism general, precum şi regulamentul local de urbanism este actualizat în perioada 2009 - 2010, conţinând prevederi în conformitate cu reglementările în vigoare;

♦ Existenţa perimetrelor de vânătoare şi pădurilor;

♦ Teren agricol favorabil creşterii animalelor, culturii plantelor, apiculturii.

♦ Activitate de colectare a deşeurilor prin cele 14 punct de colectare, cu operator licenţiat;
 
♦ Serviciul de pază cu un prestator licenţiat;

♦ Iluminat public reabilitat în totalitate în perioada 2006 -2009